Warsztaty intymności – od teorii do praktyki

Warsztaty intymności Agnieszki Szeżyńskiej (wyd. Otwarte) to pozycja obowiązkowa dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę związaną z edukacją seksualną. Dostarcza teoretycznych podstaw związanych z tematami takimi jak: seks, satysfakcja z seksu, fantazje seksualne i jak sam sam tytuł wskazuje – intymnością. Jednak nie rozumianą jedynie jako życie łóżkowe, ale właśnie Więcej…

W poszukiwaniu przyjemności z seksu

Przeczytanie artykułu zajmuje od 3 – 5 minut Dążenie do osiągnięcia satysfakcji seksualnej, a w związku z tym podejmowanie rozmaitych aktywności seksualnych prowadzących do realizacji potrzeb seksualnych, są istotnym czynnikiem rozwoju seksualnego człowieka. Rozwój psychoseksualny trwa od narodzenia i trwa aż do dorosłości i jest płynny. Oznacza to, że preferencje Więcej…

Emocje – a komu to potrzebne?

Przeczytanie artykuły zajmuje 5 minut Mogłoby się wydawać, że emocje to temat aktualny już tylko w filmach lub książkach, a we współczesnym konsumpcyjnym świecie nie mają one żadnej wartości. Sytuacja zmieniła się w marcu, gdy w skutek pandemii ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę z reakcji własnego organizmu na stres i Więcej…

Migawki o Języku i Kulturze Głuchych

Przeczytanie artykułu zajmuje od 2 do 4 minut W ostatnim tygodniu września na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Tydzień Głuchych. W Polsce problem niedosłuchu dotyczy ponad 6 mln osób. Niemal 900 tys. osób w naszym kraju ma poważny uszczerbek słuchu. Co szóste dziecko w wieku szkolnym ma problemy ze słuchem. Największą polską organizacją Więcej…

Psychologia kliniczna i zdrowia – czym się zajmują?

Psychologia jest nauką bardzo złożoną, psychologowie pracują w wielu obszarach, co sami możecie zauważyć po ilości opisywanych przez nas dziedzin. Psychologia kliniczna i zdrowia najbliższa jest psychiatrii i innym specjalizacjom medycznym. Do głównych zadań tej dziedziny należą profilaktyka, diagnozowanie i leczenie – trzy elementy związane z procesem rozwoju choroby, powrotu Więcej…