Psychologia kliniczna i zdrowia – czym się zajmują?

Opublikowane przez Oktawia Toman w dniu

Psychologia jest nauką bardzo złożoną, psychologowie pracują w wielu obszarach, co sami możecie zauważyć po ilości opisywanych przez nas dziedzin. Psychologia kliniczna i zdrowia najbliższa jest psychiatrii i innym specjalizacjom medycznym. Do głównych zadań tej dziedziny należą profilaktyka, diagnozowanie i leczenie – trzy elementy związane z procesem rozwoju choroby, powrotu do zdrowia i utrzymywaniem go.

Psycholog kliniczny i zdrowia jest osobą, która główny nacisk kładzie na zdrowie psychiczne, rozróżnianie tego, co jest normą, a co można uznać za patologię. Skupia się na czynnikach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie człowieka w sferze psychicznej, a także fizycznej. Kliniczny aspekt psychologii opiera się głównie na rozpoznawaniu chorób i zaburzeń psychicznych (ale nie tylko!) z różnych kategorii: zaburzeń zachowania, problemami z przystosowaniem, chorobami neurodegeneracyjnymi, stresem i innymi.

Psycholog po tej specjalizacji może pracować w placówkach opieki zdrowotnej, szpitalach, poradniach psychologicznych, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej – wszędzie tam, gdzie ma się do czynienia z osobą potrzebują pomocy w obszarze zdrowia, leczenia choroby lub zapobieganiu jej. Dlatego też psychoterapia, interwencja kryzysowa, rehabilitacja, psychoedukacja, poradnictwo są najczęstszymi zakresami jego pracy. Często taki psycholog pracuje w zespole złożonym ze specjalistów z innych dziedzin, np. psychiatrii, w ten sposób pacjentom i klientom zapewnia się kompleksową opiekę i poradnictwo.

Działania psychologii klinicznej i zdrowia nie ograniczają się jedynie pomocy osobom dorosłym. Psycholog kliniczny zajmuje się także dziećmi i osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi, osobami o specjalnych potrzebach.


Oktawia Toman

Oktawia Toman

Ukończyłam psychologię ze specjalnością kliniczną i zdrowia w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, w trakcie studiów redagowałam Czasopismo Studentów Psychologii STIMULUS. Brałam udział w wolontariacie w szpitalu na oddziale geriatrycznym w projekcie Zdrowy Kontakt. Doświadczenie zdobywałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Lublińcu, a także na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala im. J.Babińskiego w Krakowie. Ukończyłan także szkolenie z zakresu Uzależnień Behawioralnych. Moje główne obszary zainteresowań to seksuologia, Język i Kultura Głuchych oraz psychoedukacja. Uwielbiam gotować, a czas najlepiej spędzam przy kawie i książce. ,,Nie rezygnuj z marzeń.(...) Nigdy nie wiesz, kiedy okażą się potrzebne." Carlos Ruiz Zafón, Cień wiatru

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.