„Literniki” – czyli moje pierwsze spotkania z literkami

Opublikowane przez Aleksandra Szeląg w dniu

„Literinki” – Pierwsze Spotkania” to niewielka książeczka o wielkich możliwościach autorstwa Agnieszki Semczyszyn przeznaczona dla dzieci w wieku 5-9 lat. Jest to początkowy tom z serii o Wyspie Literinkowej. Z założenia książeczka ma pomagać dzieciom w poznawaniu liter oraz kształtowaniu umiejętności czytania. Moim zdaniem – posiada w sobie coś więcej.

Rozwój poznawczy i językowy

Sama książeczka – jeżeli chodzi o kwestie wizualne – jest przepięknie ilustrowana przez Oksanę Bulkevych, co zachęca do poznania przedstawionej w niej historii. Litery tekstu są duże i bardzo wyraźne, tekst nie zlewa się. Biorąc do ręki „Literinki…” czytelnik zyskuje okazję poznania dosyć nieoczywistej, często zabawnej historii o Wyspie Literinkowej. Przedstawione opisy np. miejsca akcji, są bardzo dokładne, co oddziałuje na wyobraźnię dziecka. Każdej poznawanej Literince – Literce towarzyszy rekwizyt, który kształtem nawiązuje do małej litery np. Literince O towarzyszą małe oliwki, a Literince A – “arebka”. W tekście znajdujemy dużo (innych niż rekwizyty) przedmiotów, których nazwy zostały wymyślone przez autorkę. Jednocześnie nawiązują one do rzeczy dnia codziennego.
Przedmioty i ich nazwy oddają kształt i brzmienie liter – np. Tubofon wygląda jak mała literka „t” i pełni rolę telefonu. Ten zabieg jest bardzo ważny z punktu widzenia uczenia się kształtu liter – dziecko może z łatwością wyobrażać sobie ich kształt, odnosząc się do widocznych
obrazków-wizualizacji. Zbitki wyrazowe czy imiona Literinek mogą przybierać formę logopedycznych ćwiczeń – ich częste i dokładne powtarzanie wpływa na poprawne wypowiadanie słów i sylab (zwłaszcza tych trudniejszych), szczególnie wtedy, kiedy dziecko zaczyna odgrywać aktywną rolę i samo czyta tekst. Co więcej, w książeczce możemy znaleźć odnośniki i zachęty do wykonywania dodatkowych ćwiczeń tj. m.in. poszukiwanie postaci (kształtów) wśród rozbudowanych ilustracji. Ten rodzaj aktywności to idealne ćwiczenie wpływające na kodowanie śladu pamięciowego kształtu litery (rozpoznawanie i wydobywanie informacji). Innym dodatkowym ćwiczeniem jest powtarzanie sylab, które wpływa na rozwój aparatu i zasobu mowy.

Rozwój emocjonalno-społeczny

Literinki to pełnoprawni bohaterowie opowieści. Mają swoje cechy osobowe, które nawiązują do dźwięku, np. Literinka A często jest zmęczona i ziewa, O – jest żywe i radosne. Literinki – tak jak ludzie – przeżywają przygody i znajdują się w różnych sytuacjach społecznych. Zatem historia przedstawiona w książeczce nie skupia się jedynie na dźwiękach, sylabach i poznawaniu liter, ale również niesie przesłanie – o dzieleniu się, o tym, że agresja (atakowanie i bicie innych) skutkuje zmniejszaniem liczby przyjaciół czy mówi o ważności słowa „My” i zwracaniu uwagi na perspektywę drugiej osoby.

Uzupełniając biblioteczkę w książkę “Literinki. Pierwsze Spotkania” zyskujemy dodatkowy bonus w postaci kompatybilnych ćwiczeń grafomotorycznych możliwych do pobrania po wcześniejszym zeskanowaniu QRcode.

Podsumowując, książeczka autorstwa Agnieszki Semczyszyn to pozycja, która z pewnością posłuży czytelnikom jako świetne wsparcie w trakcie nauki czytania i pisania – dodatkowo wspierając rozwój mowy, ale również ten w sferze emocjonalno-społecznej.


Aleksandra Szeląg

Aleksandra Szeląg

Jestem absolwentką/stypendystką Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Psychologia, ze zrealizowaną ścieżką specjalizacyjną Psychologii Sądowej. Moje zainteresowanie i miłość do psychologii realizowałam biorąc aktywny udział w badaniach prowadzonych przez Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka UJ, uczestnicząc w szkoleniach oraz poprzez praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie. Rozpoczęłam studia podyplomowe z Resocjalizacji i Socjoterapii, a aktualnie pracuję jako Psycholog w Centrum Edukacji oraz w Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei. W obszarze moich zainteresowań szczególne miejsce zajmują psychologia sądowa, „tacierzyństwo” i szeroko rozumiany „mężczyzna w ciąży”. Uwielbiam spać. Kocham zwierzęta! W moim życiu szczególne miejsce zajmuje polski folklor. Od 2015 roku jestem aktywnym członkiem Zespołu Pieśni i Tańca AGH KRAKUS.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.