„Skuteczna terapia dziecka z autyzmem. Praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców” wydawnictwa GWP

 „Skuteczna terapia dziecka z autyzmem. Praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców” wydawnictwa GWP to lektura, która porusza wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące terapii behawioralnej dzieci z autyzmem. Terapia ta oparta jest na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania i posiada udowodnioną naukowo skuteczność. Dlaczego to wartościowa lektura? Przede wszystkim książka napisana jest w Więcej…

Zespół Aspergera – jakie niesie ze sobą trudności?

Przeczytanie tego artykułu zajmuje od 4 do 6 minut. Zespół Aspergera  należy do całościowych zaburzeń rozwoju, inaczej nazywanych także zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Słowo „całościowe” oznacza, że trudności nie dotyczą jednej kompetencji, ale wielu umiejętności, przez co mają wpływ na całościowe funkcjonowanie człowieka. U osób z ZA występują problemy w Więcej…

Psychologia rozwojowa – czym się zajmuje?

Psychologia rozwojowa to jedna z najważniejszych subdyscyplin psychologii, zajmująca się opisywaniem i wyjaśnianiem zmian w zachowaniu się, procesach i strukturach psychicznych człowieka. Początkowo koncentrowała się na badaniach nad rozwojem jednostek od poczęcia do osiągnięcia dojrzałości. Z czasem, przedmiotem jej zainteresowania stał się rozwój człowieka w ciągu całego życia. Dostrzeżono bowiem, Więcej…