Kierunki rozwoju zawodowego psychologa

Opublikowane przez Agnieszka Urbańska w dniu

Przeczytanie tego artykułu zajmuje od 3 do 5 minut.

Najczęściej, gdy słyszymy słowo „psycholog”, to widzimy osobę w gabinecie, z notatkami w ręce, która rozmawia z pacjentem o rozwiązaniu jakiegoś problemu. Ten obraz sprawia, że bardzo rzadko zastanawiamy się w jakich obszarach (oprócz zdrowia psychicznego) może pracować i rozwijać się psycholog. A jest ich naprawdę wiele. Z tego artykułu dowiesz się jakie są najbardziej znane działy psychologii i w jakich miejscach może pracować psycholog.

Jakie specjalności możemy wyróżnić ?

  • Psychologia kliniczna i zdrowia – to dziedzina najbliższa psychiatrii i naukom medycznym. Psychologowie pracujący w tym obszarze zajmują się przede wszystkim diagnozowaniem i leczeniem, a także profilaktyką chorób i zaburzeń psychicznych. Mogą podjąć pracę w szpitalach, szpitalach psychiatrycznych, poradniach, przychodniach lub też otworzyć własną praktykę i przyjmować pacjentów w gabinecie. Działania pomocowe obejmują zarówno pacjentów dorosłych, jak i dzieci, młodzież czy osoby starsze.
  • Psychologia Sportu – to dział, który zajmuje się badaniem tego co wpływa na wyniki sportowe oraz jak aktywność fizyczna wpływa na psychikę. Psycholog sportu może zajmować się zatem uwalnianiem potencjału zawodnika poprzez usuwanie barier psychologicznych i naukę określonych umiejętności np. koncentracji, radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami, samokontrolą i motywacją. Praca polega zatem przede wszystkim na współpracy z zawodnikami i/lub zespołami.
  • Psychologia rozwojowa – Przedmiotem jej zainteresowania jest rozwój człowieka od poczęcia aż do śmierci. Psychologowie rozwojowi posiadają wiedzę z zakresu zmian jakie zachodzą w zachowaniach ludzi. Mogą to być zarówno zmiany obserwowane u dzieci np. osiąganie pewnych umiejętności w danym wieku, ale także u osób dorosłych czy starszych np. obniżenie lub podwyższenie się pewnych umiejętności wraz z wiekiem. W zależności od grupy wiekowej miejscem pracy mogą być żłobki, przedszkola, szkoły, domy opieki nad osobami starszymi czy ośrodki dziennej opieki nad osobami z niepełnosprawnością.
  • Psychologia pracy i zarządzania w organizacji – Zajmuje się takimi zagadnieniami jak: efektywność pracowników, rozpoznawanie i rozwiązywanie konfliktów w firmie, rekrutacja i selekcja, szkolenia, badanie kompetencji czy zadowolenia z pracy oraz czynników, które na to wpływają. Psychologowie, którzy wiążą swoją karierę z tym działem psychologii mogą pracować m.in. w firmach i przedsiębiorstwach, działach zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi.
  • Psychologia społeczna – zajmuje się badaniem relacji społecznych oraz tego jak jednostka wpływa na grupę, a jak obecność grupy wpływa na jednostkę. W kręgu jej zainteresowań znajdują się takie tematy jak: stereotypy, postawy, normy grupowe, proces komunikowania się, konflikty. Wiedza z obszaru psychologii społecznej wykorzystywana jest m.in. w reklamie, marketingu czy zarządzaniu.
  • Psychologia sądowa – dział psychologii związany z działaniem wymiaru sprawiedliwości. Wiedza psychologiczna wykorzystywana jest m.in. w procesie prowadzenia śledztwa i przesłuchiwania świadków. Dziedzina ta dotyczy także obszaru penitencjarnego, czyli problematyki resocjalizacji osób przebywających w zakładach więziennych. Psycholog sądowy może zatem pracować w sądzie, więzieniu czy ośrodkach zajmujących się przeprowadzaniem diagnozy sądowej.

Wiedza z zakresu psychologii znajduje szerokie zastosowanie w wielu innych obszarach. Dzięki temu psychologowie mogą pracować w różnych miejscach, z różnymi grupami wiekowymi i zajmować się odmienną problematyką. Zawsze jednak w centrum zainteresowania znajduje się człowiek. Warto zatem już na studiach psychologicznych określić swoje predyspozycje oraz zainteresowania, dzięki czemu możliwe będzie rozwijanie wiedzy z zakresu wybranej przez siebie specjalności.


Agnieszka Urbańska

Agnieszka Urbańska

Absolwentka kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów zrealizowała dwie ścieżki specjalizacyjne Psychologii klinicznej i zdrowia oraz Psychologii klinicznej dziecka. Ukończyła Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zdobywała m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, centrach pomocy i terapii osobom niepełnosprawnym, poradni psychologiczno- pedagogicznej, a także w szkołach, przedszkolu i szkole specjalnej. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w projektach badawczych. Zainteresowania zawodowe: psychoedukacja, zaburzenia rozwojowe u dzieci, interwencja kryzysowa, psychologia kliniczna. W wolnym czasie pasjonatka tańca, podróży i dobrego jedzenia.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.