Psychologia rozwojowa – czym się zajmuje?

Opublikowane przez Agnieszka Urbańska w dniu

Psychologia rozwojowa to jedna z najważniejszych subdyscyplin psychologii, zajmująca się opisywaniem i wyjaśnianiem zmian w zachowaniu się, procesach i strukturach psychicznych człowieka. Początkowo koncentrowała się na badaniach nad rozwojem jednostek od poczęcia do osiągnięcia dojrzałości. Z czasem, przedmiotem jej zainteresowania stał się rozwój człowieka w ciągu całego życia. Dostrzeżono bowiem, iż w dorosłości również występują zmiany rozwojowe, choć mają one inny charakter niż w dzieciństwie. Są przede wszystkim mniej uporządkowane w czasie i bardziej zróżnicowane indywidualnie (różne osoby podlegają różnym zmianom).

Do podstawowych zadań psychologów rozwojowych należą:

  • opisanie istoty zmian rozwojowych (jaka jest charakterystyka procesu rozwojowego, kiedy dana zmiana pojawia się po raz pierwszy u większości dzieci, czy wiąże się ze zmianami w innych sferach rozwoju)
  • odkrycie i wyjaśnienie mechanizmów zmian rozwojowych (wyjaśnień poszukuje się w czynnikach środowiskowych np. środowisku społecznym, kulturowym, uwarunkowaniach wewnętrznych np. zasobach biologicznych lub psychicznych jednostki oraz w interakcji obu grup czynników)
  • wskazanie zastosowań psychologii rozwojowej w innych działach psychologii i innych dziedzinach wiedzy (np. z dorobku psychologii rozwojowej korzysta psychologia kliniczna przy wyjaśnianiu przyczyn zaburzeń)
  • poszukiwanie odpowiednich technik do badania zmian rozwojowych

Przedmiotem zainteresowania psychologii rozwojowej są zatem zmiany w przejawach życia psychicznego, które występują w indywidualnej historii życia jednostki. Dotyczy to zarówno zmian uniwersalnych (typowych dla wszystkich ludzi w określonym momencie) oraz zmian specyficznych (charakterystycznych dla danego człowieka). Oprócz tego dziedzina ta zajmuje się badaniem przemian jakie zaszły w historii rozwoju gatunku ludzkiego oraz innych gatunków (co umożliwia porównywanie zachowania zwierząt i człowieka w określonych sytuacjach).


Agnieszka Urbańska

Agnieszka Urbańska

Absolwentka kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów zrealizowała dwie ścieżki specjalizacyjne Psychologii klinicznej i zdrowia oraz Psychologii klinicznej dziecka. Ukończyła Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zdobywała m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, centrach pomocy i terapii osobom niepełnosprawnym, poradni psychologiczno- pedagogicznej, a także w szkołach, przedszkolu i szkole specjalnej. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w projektach badawczych. Zainteresowania zawodowe: psychoedukacja, zaburzenia rozwojowe u dzieci, interwencja kryzysowa, psychologia kliniczna. W wolnym czasie pasjonatka tańca, podróży i dobrego jedzenia.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.