„Jak to powiedzieć. Rozmawiaj z odwagą, życzliwością i zaangażowaniem” wydawnictwo Onepress

Opublikowane przez Daria Kaźmierczyk - Romańczyk w dniu

Temat komunikacji jest jednym z częściej omawianych zarówno w obszarze życia prywatnego, jak i zawodowego. Świadczy o tym ilość szkoleń czy warsztatów z obszaru tzw. umiejętności miękkich w miejscach pracy. Natomiast czas pandemii zrewolucjonizował zarówno obszar pracy, jak i komunikacji. Zamiast rozmów twarzą w twarz – telekonferencje, teleporady i rozmowy online stały się codziennością. Jak to wpłynęło na jakość naszej komunikacji, a co za tym idzie – relacji?

O tym właśnie dowiadujemy się z książki “Jak to powiedzieć. Rozmawiaj z odwagą, życzliwością i zaangażowaniem” wydawnictwa Onepress. Autorka książki Łada Drozda na samym początku zwraca naszą uwagę na problem rozumienia pojęcia komunikacja. Rozumienie to sprowadzone do czysto technicznego przekazywania komunikatu, utrudnia jednocześnie nasze budowanie wzajemnej relacji. Dlatego autorka proponuje komunikację opartą na współczuciu – czyli podejściu włączającym w naszą komunikację sferę emocji, potrzeb i pragnień. W książce poznajemy najczęstsze błędy w komunikacji zawodowej – szczególnie w relacji pracownik – menedżer. Autorka rozróżnia dwie grupy nieusatysfakcjonowanych pracowników – “porzuconych przez szefów” oraz “kwestionujących sens rozmów z menedżerami”. Odnosi to rozróżnienie do obecnego w organizacjach problemu, gdzie w związku z hierarchizacją coraz częściej słyszy się o: mobbingu pracowniczym, agresywnych komunikatach do pracowników czy motywowaniu przez zastraszanie. Autorka podsumowuje swoje wnioski wymownym stwierdzeniem: “ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą przez szefów”. 

Książkę tą czyta się bardzo szybko ponieważ napisana jest w sposób ciekawy, a trudne pojęcia są tłumaczone w przystępny dla czytelnika sposób. Pozycja ta zawiera w sobie zarówno fakty i wiedzę naukową, wyniki badań, a także obserwacje i wnioski autorki z lat doświadczeń praktycznych w obszarze szkoleń biznesowych. Jest to dobra książka zarówno dla wszystkich osób – pracowników, a wręcz obowiązkowa dla osób zarządzających innymi ludźmi (szefów, menedżerów etc.). 


Daria Kaźmierczyk - Romańczyk

Daria Kaźmierczyk - Romańczyk

Ukończyłam z wyróżnieniem Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W trakcie swoich studiów zrealizowałam 3 ścieżki specjalizacyjne: Psychologia Kliniczna i Zdrowia, Psychologia Kliniczna Dziecka oraz Psychologia Rodziny i Edukacji. Uzyskałam także uprawnienia pedagogiczne dla psychologów, a także uprawnienia terapeuty Treningu Umiejętności Społecznych oraz biblio i bajkoterapeuty. W trakcie studiów współpracowałam z Laboratorium Psychologii Małego Dziecka UJ w 3 projektach naukowych w roli pomocnika oraz samodzielnego badacza. Swoje doświadczenie zbierałam w trakcie praktyk i staży: w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, liceum ogólnokształcącym, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, szpitalu psychiatrycznym oraz poradni psychologiczno - pedagogicznej. Obecnie prowadzę warsztaty edukacyjne dla dzieci w centrum kultury, a także pracuję na stanowisku psychologa szkolnego w szkole podstawowej oraz w poradni psychologiczno - pedagogicznej. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół tematyki psychologii rozwoju dziecka, psychoedukacji oraz social mediów. Do tej pory pracowałam wielokrotnie jako wolontariusz, koordynator różnych projektów społecznych oraz wychowawca na obozach dla dzieci. Moimi pasjami od zawsze był taniec towarzyski, grafika komputerowa oraz świat social media.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.