„Psychowzroczność” wydawnictwo Mamania

Opublikowane przez Aleksandra Szeląg w dniu

„Psychowzroczność” Daniela J. Siegiela wydawnictwa Mamania to książka poruszająca bardzo ważną, mogącą towarzyszyć nam w codziennym życiu umiejętność – tytułową Mindsight – Psychowzroczność.

Autor mówi o niej, że jest to forma skoncentrowania uwagi, dzięki której możemy dostrzec wewnętrzny sposób funkcjonowania naszego umysłu. To umiejętność pozwalająca nam na bycie bardziej świadomym sposobu w jaki przebiegają nasze procesy poznawcze, co jednocześnie pozwala nam na obronę przed ich zgubnym, często automatycznym wpływem. Kształtowanie psychowzorczności pozwala na sprawne wychodzenie z pętli własnych emocji, ukrytych przekonań i wartości. To swoisty pilot zatrzymujący nas przed uruchomieniem, często dla nas krzywdzącej, pętli zamknięcia się we własnych przeżyciach. Pętli, której zatrzymanie pozwala nam na zauważenie, że niektóre nasze zachowania tak naprawdę nie są wynikiem działających na nas bodźców, ale ich błędnej interpretacji i automatycznego uruchomienia pewnych przekonań, których podwaliną mogą być wyznawane wartości jak i przeszłe doświadczenia.

Psychowzorczność – jak każda umiejętność – charakteryzuje się pewnymi właściwościami, którymi są:

1)  jej forma – jak w przypadku każdej umiejętności można się jej nauczyć i ćwiczyć ją

2) jej posiadanie wpływa na zmianę struktury naszego mózgu – stymuluje powstawanie nowych, ważnych połączeń nerwowych

3)  psychowzroczność = integracja, rozumiana jako elastyczność i wolność, możliwość łączenia różnych elementów, co znacząco wpływa na tworzenie trwałych i satysfakcjonujących relacji.

„Psychowzroczność” to pozycja wyjątkowa nie tylko ze względu na ważność tematyki i możliwość jej szerokiego zastosowania o czym możecie przeczytać np. w artykule Psychotki Oli, ale na uwagę zasługuje sama jej forma.

Książka Daniela J. Siegela to pozycja dostarczająca nie tylko wiedzy teoretycznej (związanej z biologicznym i psychologicznym funkcjonowaniem mózgu/umysłu) – to również poradnik, w którym autor opowiada o swoich doświadczeniach zawodowych oraz zwraca uwagę na własne przeżycia, dzięki czemu czytelnik ma możliwość natychmiastowego przećwiczenia i weryfikacji nowej umiejętności.


Aleksandra Szeląg

Aleksandra Szeląg

Jestem absolwentką/stypendystką Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Psychologia, ze zrealizowaną ścieżką specjalizacyjną Psychologii Sądowej. Moje zainteresowanie i miłość do psychologii realizowałam biorąc aktywny udział w badaniach prowadzonych przez Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka UJ, uczestnicząc w szkoleniach oraz poprzez praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie. Rozpoczęłam studia podyplomowe z Resocjalizacji i Socjoterapii, a aktualnie pracuję jako Psycholog w Centrum Edukacji oraz w Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei. W obszarze moich zainteresowań szczególne miejsce zajmują psychologia sądowa, „tacierzyństwo” i szeroko rozumiany „mężczyzna w ciąży”. Uwielbiam spać. Kocham zwierzęta! W moim życiu szczególne miejsce zajmuje polski folklor. Od 2015 roku jestem aktywnym członkiem Zespołu Pieśni i Tańca AGH KRAKUS.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.