W zdrowym ciele zdrowy duch

Opublikowane przez Agata Welzandt w dniu

Przeczytanie tego artykułu zajmuje około 3 minuty.

W Polsce podobnie jak w innych krajach na świecie zauważalna jest tendencja do postrzegania lekcji wychowania fizycznego jako niepotrzebnego przymusu, który negatywnie odbija się na wynikach z przedmiotów naukowych. Ten sposób myślenia można połączyć z pytaniem, które systematycznie powraca na przestrzeni lat: czy na stan umysłu może wpływać w jakiejś mierze stan zdrowia?

Ważne jest zatem stałe uświadamianie jak wielki wpływ na zdrowie psychiczne ma dbałość
o zdrowie fizyczne. Te dwie sfery są ściśle ze sobą powiązane i oddziałują wzajemnie na siebie.

Okazuje się, że ćwiczenia fizyczne pozytywnie wpływają na wiele aspektów związanych
z funkcjonowaniem poznawczym i zdobywaniem osiągnięć akademickich. Taki wpływ jest zauważalny w przypadku pamięci, rozumowania i czasu reakcji bez względu na wiek ćwiczącej osoby. Systematyczna aktywność wykazuje większy efekt niż krótkotrwałe, a intensywniejsze zajęcia. Co ciekawe również rodzaj wykonywanych ćwiczeń ma duże znaczenie. Najlepsze korzyści przynosi połączenie treningu siłowego z aerobowym i wykonywanie ćwiczeń przez czas dłuższy niż 30 minut. Dodatkowo trening trwający 4-6 miesięcy wpływa w podobnym stopniu na poprawę funkcjonowania, jak trening trwający 1-3 miesiące, większe zyski są uzyskiwane w przypadku aktywności dłuższej niż pół roku.

Badania wskazują również, że aktywność fizyczna co najmniej 2 razy w tygodniu u osób
w wieku średnim jest związana ze zmniejszonym ryzykiem otępienia i choroby Alzheimera.
U starszych osób powyżej 65 roku życia ćwiczenia znacząco wzmacniają pozytywny nastrój
i zmniejszają negatywne odczucia. U młodszych osób ten efekt również występuje lecz w ograniczonym zakresie.

U pacjentów cierpiących na zaburzenia lękowe ćwiczenia fizyczne redukując lęki wykazują działanie porównywalne z poziomem lekarstw! Ogólnie odnotowuje się, że ćwiczenia fizyczne silnie wpływają na zmniejszenie lęku i depresji dla ludzi w każdej grupie wiekowej.

Poza wyżej wymienionymi korzyściami z regularnych ćwiczeń fizycznych istnieje wiele dodatkowych plusów, wśród nich: słabsza i krótsza reakcja na stres czy lepsze postrzeganie siebie pod względem wyglądu, masy ciała, zdrowia.

Podsumowując ćwiczenia fizyczne polepszają funkcjonowanie sfery poznawczej, psychicznej
i wpływają na możliwość polepszenia wyników w nauce. Zatem zamiast podążać za światowym trendem na ograniczanie aktywności fizycznej należałoby się zastanowić nad jej systematycznym zwiększaniem.

Artykuł powstał na podstawie:
Tenenbaum, G. I Eklund, R. C. (2007). Handbook of sport psychology. Third edition. New Jersey: Wiley &sons.


Agata Welzandt

Agata Welzandt

Ukończyłam z wyróżnieniem Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do moich specjalności należy psychologia kliniczna i zdrowia oraz psychologia sportu, którą realizowałam na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W trakcie studiów działałam w kole naukowym, byłam członkiem zespołów badawczych  oraz wolontariuszem w projekcie „Zdrowy kontakt” w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Umiejętności praktyczne rozwijałam podczas praktyk w różnych placówkach, takich jak: szkoły, przedszkola, szpitale, poradnie, placówki terapeutyczne oraz klub sportowy. Od września rozpoczynam pracę jako psycholog szkolny w jednej z krakowskich szkół podstawowych. Szczególnie interesuję się: psychologią sądową, zagadnieniami związanymi z edukacją i pomocą psychologiczno-pedagogiczną, samoregulacją zachowań oraz motywacją w sporcie. Uwielbiam brać udział w wydarzeniach sportowych, czytać książki fantastyczne i spotykać się ze znajomymi.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.