Stawianie celów drogą do sukcesu

Opublikowane przez Agata Welzandt w dniu

W dużej mierze nasze codzienne działania są kierowane wyznaczonymi przez nas celami. Aktywności takie jak wyznaczanie celów, ciągłe monitorowanie, planowanie czy modyfikacja działań nazywamy samoregulacją.

Abyśmy mogli powiedzieć, że odnieśliśmy sukces i spełniliśmy nasze oczekiwania należy po pierwsze wyznaczyć sobie „dobry” cel. Co oznacza, że cel jest dobry?

Według modelu SMART cel jest dobry, jeżeli spełnia pewne warunki. Według niego cel powinien być:

S- specyficzny

M- mierzalny

A-akceptowalny

R- realistyczny

T- ograniczony czasowo

Cel specyficzny to cel konkretny, dlatego zamiast planować ogólnie schudnięcie, zrzucenie kilku kilogramów, precyzujemy swoje działania do zrzucenia na przykład 5 kilogramów poprzez dietę oraz codzienny godzinny trening.

Mierzalny cel odnosi się do możliwość obserwowania ciągłych zmian i procesu przybliżania się do celu np. obserwujemy stopniowe zrzucanie wagi po jednym kilogramie. Systematyczne obserwowanie poprawy motywuje do dalszego wysiłku i informuje, że podjęte przez nas działania są odpowiednie.

Akceptowalny cel odnosi się do potrzeby odczuwania, że cel jest ważny z punktu widzenia osoby, która chce ten cel osiągnąć i jest przez nią zaakceptowany. Oczywiście w przypadku samodzielnego wyznaczania celu dosyć łatwo spełnić to kryterium, problematyczne może być zadanie wyznaczone przez kogoś innego. W takiej sytuacji możemy znaleźć się w pracy czy szkole, należy wtedy podjąć próbę przeredagowania celu lub znalezienia korzyści z jego osiągnięcia w taki sposób, aby to zadanie stało się ważne również dla nas. Innym sposobem rozumienia akceptacji jest pogodzenie wybranego celu z innymi dążeniami i znalezienie tzw. „złotego środka”.

Nasz cel musi być realistyczny. Należy zdawać sobie sprawę z ograniczonych zasobów czasu, wytrwałości czy energii. Z tego powodu osoba ciężko pracująca, która zazwyczaj wracając do domu jest zupełnie wyczerpana nie powinna planować silnie obciążającego fizycznie treningu na godziny wieczorne, ponieważ po prostu nie będzie w stanie go wykonać.

Należy wyznaczyć sobie dokładny okres czasu, w którym chcemy osiągnąć swój cel, żeby uniknąć myślenia typu „zacznę dietę od jutra”. W tym wypadku ustalamy, że na zrzucenie
5 kilogramów wyznaczamy sobie okres dwóch miesięcy.

Dobrze sformułowany cel stanowi bardzo ważny krok na drodze do jego osiągnięcia.

Artykuł powstał na podstawie:

Haughey, D. (2016). Smart goals. The Road Review, 1-4.

Kazimierska, I., Lachowicz, I. i Piotrowska, L. Formułowanie celów rozwojowych według metodologii SMART. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.


Agata Welzandt

Agata Welzandt

Ukończyłam z wyróżnieniem Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do moich specjalności należy psychologia kliniczna i zdrowia oraz psychologia sportu, którą realizowałam na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W trakcie studiów działałam w kole naukowym, byłam członkiem zespołów badawczych  oraz wolontariuszem w projekcie „Zdrowy kontakt” w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Umiejętności praktyczne rozwijałam podczas praktyk w różnych placówkach, takich jak: szkoły, przedszkola, szpitale, poradnie, placówki terapeutyczne oraz klub sportowy. Od września rozpoczynam pracę jako psycholog szkolny w jednej z krakowskich szkół podstawowych. Szczególnie interesuję się: psychologią sądową, zagadnieniami związanymi z edukacją i pomocą psychologiczno-pedagogiczną, samoregulacją zachowań oraz motywacją w sporcie. Uwielbiam brać udział w wydarzeniach sportowych, czytać książki fantastyczne i spotykać się ze znajomymi.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.