Psychologia społeczna i psychologia biznesu – czym się zajmują?

Opublikowane przez Daria Kaźmierczyk - Romańczyk w dniu

Psychologia społeczna jest to kolejny dział psychologii zajmujący się badaniem relacji między ludźmi i grupami społecznymi w różnych sytuacjach życia. Dziedzina ta wyodrębniła się niedawno – pod koniec lat 30-tych XX wieku. Jej założycielem jest Floyd Allport, a duży wpływ na jej powstanie miał Kurt Levin i jego uczniowie oraz rozwój jego metod eksperymentalnych. W psychologii społecznej przedstawiane i zestawiane są teorie i badania z gruntu nauk psychologicznych oraz socjologicznych. 

Głównym celem psychologii społecznej jest badanie relacji społecznych, czyli tego w jaki sposób na nasze myślenie, uczucia i zachowania wpływa rzeczywista, wyobrażona lub domniemana obecność innych ludzi (Allport, 1985). Psychologiczne procesy grupowe różnią się od indywidualnych, stąd psychologia społeczna koncentruje się na badaniu tych różnic i ich konsekwencji.

Głównymi tematami które stanowią przedmiot zainteresowania psychologii społecznej są: stereotypy, uprzedzenia, prospołeczność, agresja, przyjaźń i miłość. Ważne postacie w dziedzinie psychologii społecznej to Floyd Allport, Solomon Asch, Stanley Milgram, Philip Zimbardo czy Albert Bandura. 

Natomiast psychologia biznesu to jedna z najmłodszych dyscyplin psychologii. Łączy ona teorie psychologiczne i wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu. Zajmuje się ona aplikacją różnych teorii psychologicznych w warunkach biznesowych. Wiedza z zakresu psychologii biznesu wykorzystywana jest do polepszania funkcjonowania organizacji, motywowania pracowników i obsługi klienta. 

Główne obszary zainteresowania psychologii biznesu to kultura organizacji, przywództwo, komunikacja w organizacji i zarządzanie zasobami ludzkimi. Obecnie najbardziej znany przedstawiciel tej dyscypliny to Daniel Kahneman. 


Daria Kaźmierczyk - Romańczyk

Daria Kaźmierczyk - Romańczyk

Ukończyłam z wyróżnieniem Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W trakcie swoich studiów zrealizowałam 3 ścieżki specjalizacyjne: Psychologia Kliniczna i Zdrowia, Psychologia Kliniczna Dziecka oraz Psychologia Rodziny i Edukacji. Uzyskałam także uprawnienia pedagogiczne dla psychologów, a także uprawnienia terapeuty Treningu Umiejętności Społecznych oraz biblio i bajkoterapeuty. W trakcie studiów współpracowałam z Laboratorium Psychologii Małego Dziecka UJ w 3 projektach naukowych w roli pomocnika oraz samodzielnego badacza. Swoje doświadczenie zbierałam w trakcie praktyk i staży: w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, liceum ogólnokształcącym, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, szpitalu psychiatrycznym oraz poradni psychologiczno - pedagogicznej. Obecnie prowadzę warsztaty edukacyjne dla dzieci w centrum kultury, a także pracuję na stanowisku psychologa szkolnego w szkole podstawowej oraz w poradni psychologiczno - pedagogicznej. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół tematyki psychologii rozwoju dziecka, psychoedukacji oraz social mediów. Do tej pory pracowałam wielokrotnie jako wolontariusz, koordynator różnych projektów społecznych oraz wychowawca na obozach dla dzieci. Moimi pasjami od zawsze był taniec towarzyski, grafika komputerowa oraz świat social media.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.