Czym zajmuje się Psychologia Sądowa?

Opublikowane przez Aleksandra Szeląg w dniu

Psychologia Sądowa to dziedzina psychologii, która znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest użycie wiedzy i umiejętności psychologicznych w rozwiązywaniu problemów na pograniczu natury ludzkiej, prawa i moralności.

W ostatnich latach wprowadzono nową formułę „psychologia i prawo” aby podkreślić wzajemne związki prawa i psychologii (zarówno w zakresie teorii jak i praktyki), jak i uwypuklić przedmiot zainteresowania obu nauk jakim jest ludzkie zachowanie, a w szczególności: zrozumienie go, możliwość predykcji, określenie motywacji.

Ze względu na etap postępowania, w którym psycholog może brać aktywny udział, wyróżniamy m.in.:

  • Psychologię śledczą – zajmującą się psychologicznymi zasadami prowadzenia śledztwa, w tym: ustalania strategii, zbierania osobowych materiałów dowodowych – zeznań świadków (jest to jedna z najsilniej rozwijających się dziedzin) i analizy otrzymanych danych.
  • Psychologię podejmowania decyzji – zajmującą się procesem podejmowania decyzji w sądzie.
  • Psychologię penitencjarną – skupiającą się na sposobach funkcjonowania, problematyce i resocjalizacji jednostek przebywających w środowiskach więziennych.

Psychologia Sądowa jest dziedziną prężnie się rozwijającą, a coraz większy udział psychologów w działaniach wymiaru sprawiedliwości sprawia, że stawiane są przed nimi coraz to nowe wyzwania, wykraczające poza obszar działań tradycyjnych. Wyzwań, przy których niejednokrotnie wymagana jest współpraca z innymi specjalistami nauk sądowych tj. kryminologia, kryminalistyka, psychiatria czy medycyna sądowa. Jako dziedzina psychologii posiada swoją metodologię i procedury badawcze. Są one dostosowane zarówno do charakteru problemu prawnego (określenie motywu, zeznania świadków itp.) jak i jednostki, której dotyczą (nieletni, małoletni, osoba dorosła). Co więcej, zróżnicowany i rozległy charakter spraw jakimi zajmuje się psychologia sądowa sprawia, że korzysta ona z dorobku większości dziedzin psychologii tj. np. psychologia rozwojowa czy psychologia kliniczna.


Aleksandra Szeląg

Aleksandra Szeląg

Jestem absolwentką/stypendystką Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Psychologia, ze zrealizowaną ścieżką specjalizacyjną Psychologii Sądowej. Moje zainteresowanie i miłość do psychologii realizowałam biorąc aktywny udział w badaniach prowadzonych przez Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka UJ, uczestnicząc w szkoleniach oraz poprzez praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie. Rozpoczęłam studia podyplomowe z Resocjalizacji i Socjoterapii, a aktualnie pracuję jako Psycholog w Centrum Edukacji oraz w Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei. W obszarze moich zainteresowań szczególne miejsce zajmują psychologia sądowa, „tacierzyństwo” i szeroko rozumiany „mężczyzna w ciąży”. Uwielbiam spać. Kocham zwierzęta! W moim życiu szczególne miejsce zajmuje polski folklor. Od 2015 roku jestem aktywnym członkiem Zespołu Pieśni i Tańca AGH KRAKUS.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.