Warsztaty i konsultacje

Psychotka Ola

 • Możliwość umówienia się na konsultacje psychologiczną w trybie stacjonarnym na terenie miasta Kraków lub online za pośrednictwem portalu znanylekarz.pl
 • „Instrukcja obsługi stresu” – szkolenie dla osób dorosłych
 • „Zawód- uczeń, miejsce pracy- szkoła”- szkolenia dla dzieci i młodzieży szkolnej
 • „Jak to jest z tymi emocjami?” – szkolenie dla dzieci i młodzież szkolnej 
 • „Dogadajmy się! Efektywna komunikacja” – szkolenie/warsztaty zarówno dla dzieci i młodzieży szkolnej jak i osób dorosłych

Psychotka Daria

 • „Rola samorządu szkolnego i współpraca na linii uczeń – nauczyciel” – szkolenie dla nauczycieli/ warsztaty dla uczniów 
 • „Stres u uczniów – jak go polubić i z niego korzystać” – warsztaty dla uczniów 
 • „Mnemotechniki i skuteczne sposoby na naukę/nauczanie” – szkolenie dla uczniów/ dla nauczycieli (zaświadczenie kursu nauki szybkiego czytania i efektywnych metod nauki) 
 • „Wolontariat – formy pracy i postawa wolontariusza w świecie” – warsztaty dla uczniów
 • „Animator czyli kto? O rolach animatora i zabawach w animacji dzieci i młodzieży” – szkolenie/ warsztaty dla początkujących animatorów
 • „Wykorzystanie metod bajko i biblioterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą” – warsztaty dla nauczycieli, animatorów (certyfikat PTBiB)
 • „Warsztaty bajkoterapeutyczne i biblioterapeutyczne” – warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (certyfikat PTBiB) 
 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży – warsztaty dla dzieci i młodzieży (certyfikat trenera TUS)
 • „Kreatywność i twórczość w pracy z dzieckiem”- szkolenie dla nauczycieli 
 • Warsztaty twórczości dla dzieci przedszkolnych 
 • „Integracja w grupie – zasady i formy komunikacji” – szkolenie dla nauczycieli, wychowawców kolonijnych, kierowników kolonii (na podstawie uprawnień wychowawcy kolonijnego, MEN)
 • „Podstawy psychologii rozwoju dziecka, a animacje i zabawy z dziećmi” – szkolenie dla animatorów i wolontariuszy dziecięcych 

Psychotka Agnieszka

 • „Emocje i trening umiejętności społecznych”
 • „Dziecko ze spektrum autyzmu – jakie umiejętności warto rozwijać i jak to robić?” 
 • „Radzenie sobie ze stresem, techniki relaksacyjne”
 • „Metody zarządzania czasem”
 • „Wsparcie – co to znaczy i jak to robić, żeby nie zaszkodzić?”
 • „Początki kariery psychologa, co warto robić jeszcze na studiach”

Psychotka Agata

 • „Uczeń z Zespołem Aspergera   – warsztaty dla dorosłych
 • „Integracja zespołu klasowego” – zajęcia dla dzieci, młodzieży
 • „Jak się skutecznie uczyć?” – warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej
 • „Emocje- co i jak?” – warsztaty dla dzieci
 • „Jak poradzić sobie z sytuacjami społecznymi?” (certyfikat TUS wydany przez EDU-MACH) – warsztaty dla dzieci
 • „Dziecko, nastolatek z depresją”  (zaświadczenie ORE) – warsztaty dla dorosłych
 • „Profilaktyka uzależnień behawioralnych” (zaświadczenie ORE)  – warsztaty dla dorosłych
 • „Uczeń z zaburzeniami lękowymi „(zaświadczenie ORE) – warsztaty dla dorosłych

Psychotka Oktawia

 • Możliwość umówienia się na konsultacje psychologiczną online za pośrednictwem portalu twojpsycholog.pl
 • „Uzależnienia behawioralne” 
 • „Co po psychologii?” Gdzie szukać pracy”
 • „Psychologiczne aspekty doradztwa zawodowego – praca z Głuchymi”
 • „Jak działać społecznie, by pozyskać efekty?” 
 • „Seksualność człowieka w biegu życia”

Jesteśmy otwarte na Wasze propozycje. Jeżeli chcecie abyśmy przeprowadziły jakieś szkolenie, a nasza oferta nie jest wyczerpująca – zapraszamy do kontaktu poprzez adres mailowy kontakt.psychotki@gmail.com.